Ulemperne ved busreklame

Busreklamer er en praktisk måde at annoncere på, fordi man kan medbringe budskabet til den faktiske målgruppe. Busser kører igennem byen, så annoncerne vises for mange mennesker. Dog er der også ulemper ved busreklamer. I dette indlæg vil vi diskutere de ulemper, som busreklamer kan have.

Generelle ulemper

Der er en stor ulempe ved at lave busreklame, fordi annoncer ikke kan målrettes til den specifikke målgruppe. De fleste mennesker, der ser bussen kører måske ikke engang tage notits af annoncerne, og dermed er det en dyr måde at reklamere på. Hvis man vil have mere målrettet reklamer, kan det være mere effektivt at bruge andre annonceringsformer, som er mere skræddersyet til målgruppen.

Ulemper for bilister 

Busreklamer kan også være farlige for bilister. Specielt når busser bremses hurtigt, kan de dermed være årsagen til færdselsuheld. Hvis en bilist kører bag bussen, kan annonceringen forstyrre bilistens opmærksomhed. Derfor kan det anbefales, at man ikke annoncerer på bagsiden af bussen, men i stedet på forsiden, så annoncerne ikke er til gene for trafikanterne.

Ulemper for miljøet

Da busreklamerne skal udskiftes, kan man også tale om en ulempe for miljøet. Der er en god grund til, at det er de samme annoncer, der kører på bussen i en længere periode. Hvis annoncerne skiftes for ofte, ville det medføre en stor mængde affald af bannere og lim. Derudover ville det også øge energiforbruget til produktion og installation af bannere.

Ulemper for offentlig forsyningsvirksomhed

Sidst men ikke mindst skal man være opmærksom på, at der også er et etisk spørgsmål ved at annoncere på offentlig forsyningsvirksomhed, som fx busser. Annonceringen kan have en negativ effekt på busselskabets omdømme, hvis budskabet ikke stemmer overens med selskabets værdier. For eksempel hvis annoncerne er upassende eller krænker bestemte persongrupper. Derudover skal man også være opmærksom på, at annoncering på offentlig forsyningsvirksomhed vil koste penge, som normalt ville være øremærket til offentlige formål såsom vedligeholdelse af byens gader og vej og andre samfundsmæssige formål.

Det er klart, at busreklamer kan have nogle ulemper, som bør overvejes inden annonceringen sættes i værk. Hvis man finder ud af, at målgruppen er bred nok og vilde med busreklamer, er det en god idé at prøve. Man skal dog også tænke på, at der kan være alternativer, som vil gavne både pengepungen og miljøet bedre. Her skal man tage nogle overvejelser om man nu alligevel vil benytte busreklamer, da der som nævnt tidligere er flere forskellige ulemper ved denne form for bus reklamer.